Margos - adresy urzedów

 

Adresy Urzędów

 

         Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie                                                                    CIT: 37101013390000392221000000
         ul. Sądowa 5                                                                                                               
VAT: 84101013390000392222000000
         20-027 Lublin                                                                                                               PIT: 34101013390000392223000000

                                                                                                                     *
         Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie                                                                         CIT: 40101013390091462221000000
         ul. Zana 38                                                                                                                 
VAT: 87101013390091462222000000
         20-601 Lublin                                                                                                              
PIT: 37101013390091462223000000
                                                                                                                     *

         Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie                                                                         CIT: 15101013390000552221000000
         ul. Narutowicza 56                                                                                                    
VAT: 62101013390000552222000000
         20-016 Lublin                                                                                                               
PIT: 12101013390000552223000000
                                                                                                                     *
                                
         Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim                                                                   CIT: 21101013390001302221000000
         ul. Wojska Polskiego 32                                                                                            
VAT: 68101013390001302222000000
         23-300 Janów Lubelski                                                                                                
PIT: 18101013390001302223000000
                                                                                                                     *

         Urząd Skarbowy w Lubartowie                                                                                 CIT: 16101013390110772221000000
         ul. Legionów 55                                                                                                          
VAT: 63101013390110772222000000
         21-100 Lubartów                                                                                                          
PIT: 13101013390110772223000000
                                                                                                                      *

         Urząd Skarbowy w Łęcznej                                                                                       CIT: 17101013390079372221000000
         Al. Jana Pawła II 95                                                                                                   
VAT: 64101013390079372222000000
         21-010 Łęczna                                                                                                              
PIT: 14101013390079372223000000
                                                                                                                      *

         Zakład Ubezpieczeń Społecznych                              
         Oddział w Lublinie
         ul. Zana 36-38c
         20-601 Lublin

                                                *UWAGA, numery kont zmienione od 1 kwietnia 2004 roku*
         83101010230000261395100000  –  z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 
         78101010230000261395200000  –  z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 
         73101010230000261395300000  –  z tytułu składek na FP i FGŚP 


                                                                                                                       *


         Urząd Miejski – Wydział Finansowy                             53124015031111001001253628 72124015035111920006200191
         ul. Wieniewska 14                                                              
opłata skarbowa z tytułu rejestracji VAT-R: 152 zł
         20-027 Lublin
–                                                                    od 1 stycznia 2007 r. 170 zł.